مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

شفافیت بی نظیر پتری دیش

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

گیره آویز سیفتی باکس

خروجی چمبر استریل 1

کلین روم 6

ست معاینه پیشگیری از سرطان

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

آزمایشگاه1

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

کلین روم 3

مسواک انگشتی

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کیفیت درپوش میکرو تیوب

سرویکال کاپ بکر

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

کیفیت برس های برس اسکراب

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

یورین باتل

نشان بکر روی آمنیو هوک

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

اسپکلوم - مدل دلفین

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

تیغ شانه دار بکر

کلین روم 1

کیفیت برس های سرویکس براش

آزمایشگاه میکروبیولوژی

کاتاتر آی یو آی

مسواک انگشتی

عینک

دستکش

کیفیت درپوش میکروتیوب

در لوله آزمایش ساده

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

انبار 1

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

میکرو تیوب

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

عینک یکبار مصرف بکر

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

واحد سیستم ها و روشها

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

سرویکس کاپ

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

بیبی کاپ

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

در لوله آزمایش قارچی

واحد آموزش

اپلیکاتور قرص

اپلیکاتور آزمایشگاهی

اپلیکاتور پماد

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

نشان بکر روی اسپکوم

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

کاور سونوگرافی واژینال

انبار 2

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

سمپل کاپ

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

سر سمپلر

کلین روم 5

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

شیلد

سر سمپلر

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

نمای واحد استریل

اسپکلوم - مدل پیچی

برس اسکراب

آزمایشگاه1

واحد نگهداری و تعمیرات

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

کلین روم 2

سرویکس براش

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

ست پاپ اسمیر

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری