مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

شیلد

میکرو تیوب

واحد آموزش

سمپل کاپ

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

نشان بکر روی آمنیو هوک

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

در لوله آزمایش ساده

آزمایشگاه1

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

سر سمپلر

کلین روم 3

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

ست معاینه پیشگیری از سرطان

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

خروجی چمبر استریل 1

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

نشان بکر روی اسپکوم

اسپکلوم - مدل پیچی

سرویکال کاپ بکر

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

سرویکس براش

اپلیکاتور آزمایشگاهی

ست پاپ اسمیر

کاور سونوگرافی واژینال

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

کیفیت برس های سرویکس براش

انبار 2

کاتاتر آی یو آی

عینک

تیغ شانه دار بکر

شفافیت بی نظیر پتری دیش

کیفیت درپوش میکروتیوب

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کلین روم 1

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

یورین باتل

گیره آویز سیفتی باکس

کیفیت برس های برس اسکراب

مسواک انگشتی

کیفیت درپوش میکرو تیوب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

سرویکس کاپ

اسپکلوم - مدل دلفین

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

آزمایشگاه میکروبیولوژی

دستکش

در لوله آزمایش قارچی

سر سمپلر

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کلین روم 2

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

کلین روم 5

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

واحد نگهداری و تعمیرات

بیبی کاپ

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

آزمایشگاه1

برس اسکراب

نمای واحد استریل

اپلیکاتور قرص

عینک یکبار مصرف بکر

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

واحد سیستم ها و روشها

کلین روم 6

اپلیکاتور پماد

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

انبار 1

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

مسواک انگشتی

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری