مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

کلین روم 2

کاور سونوگرافی واژینال

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

نشان بکر روی اسپکوم

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

کیفیت برس های برس اسکراب

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

کیفیت درپوش میکروتیوب

سرویکس براش

سر سمپلر

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

سرویکس کاپ

برس اسکراب

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

واحد آموزش

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

آزمایشگاه1

انبار 1

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کیفیت درپوش میکرو تیوب

کلین روم 6

دستکش

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

ست معاینه پیشگیری از سرطان

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

سر سمپلر

مسواک انگشتی

گیره آویز سیفتی باکس

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

بیبی کاپ

عینک

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

در لوله آزمایش قارچی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

سرویکال کاپ بکر

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

آزمایشگاه1

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

سمپل کاپ

شفافیت بی نظیر پتری دیش

اسپکلوم - مدل دلفین

کلین روم 1

واحد سیستم ها و روشها

اپلیکاتور آزمایشگاهی

شیلد

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

ست پاپ اسمیر

میکرو تیوب

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

کلین روم 3

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

خروجی چمبر استریل 1

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

در لوله آزمایش ساده

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

اسپکلوم - مدل پیچی

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

نمای واحد استریل

عینک یکبار مصرف بکر

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

کیفیت برس های سرویکس براش

آزمایشگاه میکروبیولوژی

نشان بکر روی آمنیو هوک

تیغ شانه دار بکر

یورین باتل

مسواک انگشتی

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

انبار 2

واحد نگهداری و تعمیرات

اپلیکاتور پماد

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

کاتاتر آی یو آی

کلین روم 5

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

اپلیکاتور قرص

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری