مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

در لوله آزمایش ساده

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

انبار 2

عینک

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

انبار 1

کیفیت درپوش میکرو تیوب

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

شیلد

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

بیبی کاپ

کلین روم 1

در لوله آزمایش قارچی

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

ست معاینه پیشگیری از سرطان

کلین روم 6

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

نمای واحد استریل

کیفیت برس های برس اسکراب

سرویکس براش

عینک یکبار مصرف بکر

آزمایشگاه1

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

کلین روم 5

نشان بکر روی اسپکوم

کلین روم 2

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

واحد آموزش

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

خروجی چمبر استریل 1

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

واحد سیستم ها و روشها

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

اپلیکاتور پماد

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

نشان بکر روی آمنیو هوک

اپلیکاتور آزمایشگاهی

برس اسکراب

مسواک انگشتی

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

آزمایشگاه میکروبیولوژی

کلین روم 3

میکرو تیوب

کیفیت برس های سرویکس براش

مسواک انگشتی

شفافیت بی نظیر پتری دیش

گیره آویز سیفتی باکس

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت درپوش میکروتیوب

سمپل کاپ

یورین باتل

واحد نگهداری و تعمیرات

اسپکلوم - مدل پیچی

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

آزمایشگاه1

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

تیغ شانه دار بکر

سر سمپلر

دستکش

کاور سونوگرافی واژینال

سرویکال کاپ بکر

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

کاتاتر آی یو آی

سرویکس کاپ

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

اپلیکاتور قرص

ست پاپ اسمیر

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

سر سمپلر

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری