مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

کیفیت درپوش میکرو تیوب

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

آزمایشگاه1

اسپکلوم - مدل پیچی

اپلیکاتور آزمایشگاهی

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

نمای واحد استریل

کیفیت درپوش میکروتیوب

ست معاینه پیشگیری از سرطان

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کیفیت برس های برس اسکراب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

عینک یکبار مصرف بکر

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

واحد سیستم ها و روشها

گیره آویز سیفتی باکس

دستکش

کاتاتر آی یو آی

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

انبار 2

عینک

کلین روم 2

کیفیت برس های سرویکس براش

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

انبار 1

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

مسواک انگشتی

کلین روم 6

خروجی چمبر استریل 1

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

نشان بکر روی اسپکوم

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

نشان بکر روی آمنیو هوک

سر سمپلر

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

آزمایشگاه1

سر سمپلر

شیلد

در لوله آزمایش ساده

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

کلین روم 5

میکرو تیوب

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

اسپکلوم - مدل دلفین

سرویکال کاپ بکر

بیبی کاپ

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

کلین روم 3

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

سرویکس براش

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

کلین روم 1

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کاور سونوگرافی واژینال

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

ست پاپ اسمیر

در لوله آزمایش قارچی

واحد آموزش

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

مسواک انگشتی

شفافیت بی نظیر پتری دیش

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

برس اسکراب

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

اپلیکاتور پماد

اپلیکاتور قرص

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

سمپل کاپ

آزمایشگاه میکروبیولوژی

یورین باتل

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

سرویکس کاپ

تیغ شانه دار بکر

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

واحد نگهداری و تعمیرات

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری