مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

سر سمپلر

کیفیت برس های سرویکس براش

اسپکلوم - مدل پیچی

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

سرویکس کاپ

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

گیره آویز سیفتی باکس

کلین روم 2

انبار 2

خروجی چمبر استریل 1

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

آزمایشگاه1

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

ست پاپ اسمیر

مسواک انگشتی

اپلیکاتور قرص

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

واحد سیستم ها و روشها

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

واحد نگهداری و تعمیرات

سمپل کاپ

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

کیفیت درپوش میکرو تیوب

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

یورین باتل

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

اپلیکاتور پماد

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

اپلیکاتور آزمایشگاهی

میکرو تیوب

واحد آموزش

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

عینک

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

انبار 1

شفافیت بی نظیر پتری دیش

در لوله آزمایش قارچی

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کلین روم 3

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

شیلد

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

تیغ شانه دار بکر

سر سمپلر

ست معاینه پیشگیری از سرطان

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کیفیت درپوش میکروتیوب

دستکش

مسواک انگشتی

در لوله آزمایش ساده

سرویکال کاپ بکر

نشان بکر روی اسپکوم

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

آزمایشگاه میکروبیولوژی

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

کاور سونوگرافی واژینال

آزمایشگاه1

کاتاتر آی یو آی

سرویکس براش

عینک یکبار مصرف بکر

نشان بکر روی آمنیو هوک

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

اسپکلوم - مدل دلفین

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کلین روم 1

کلین روم 5

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کلین روم 6

نمای واحد استریل

کیفیت برس های برس اسکراب

بیبی کاپ

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

برس اسکراب

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری