مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

اپلیکاتور قرص

دستکش

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

بیبی کاپ

ست معاینه پیشگیری از سرطان

کلین روم 3

یورین باتل

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

نشان بکر روی آمنیو هوک

نمای واحد استریل

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

سرویکس کاپ

کلین روم 5

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

میکرو تیوب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

مسواک انگشتی

واحد آموزش

سر سمپلر

کلین روم 2

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

انبار 1

کاور سونوگرافی واژینال

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کلین روم 6

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

آزمایشگاه میکروبیولوژی

شفافیت بی نظیر پتری دیش

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

در لوله آزمایش قارچی

خروجی چمبر استریل 1

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

اسپکلوم - مدل پیچی

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

در لوله آزمایش ساده

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

تیغ شانه دار بکر

شیلد

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کیفیت برس های سرویکس براش

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

مسواک انگشتی

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

سمپل کاپ

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

عینک یکبار مصرف بکر

سر سمپلر

کاتاتر آی یو آی

کیفیت برس های برس اسکراب

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

ست پاپ اسمیر

کیفیت درپوش میکروتیوب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

برس اسکراب

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

اپلیکاتور آزمایشگاهی

انبار 2

اسپکلوم - مدل دلفین

سرویکس براش

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

کلین روم 1

آزمایشگاه1

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

اپلیکاتور پماد

گیره آویز سیفتی باکس

نشان بکر روی اسپکوم

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

آزمایشگاه1

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

سرویکال کاپ بکر

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

عینک

کیفیت درپوش میکرو تیوب

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

واحد نگهداری و تعمیرات

واحد سیستم ها و روشها

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری