مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

نشان بکر روی اسپکوم

دستکش

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

عینک یکبار مصرف بکر

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

سمپل کاپ

اپلیکاتور پماد

کیفیت درپوش میکروتیوب

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

کلین روم 3

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

ست پاپ اسمیر

کیفیت برس های سرویکس براش

ست معاینه پیشگیری از سرطان

اپلیکاتور قرص

اپلیکاتور آزمایشگاهی

کیفیت درپوش میکرو تیوب

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

خروجی چمبر استریل 1

نشان بکر روی آمنیو هوک

کلین روم 2

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

مسواک انگشتی

آزمایشگاه1

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

سرویکال کاپ بکر

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

واحد نگهداری و تعمیرات

آزمایشگاه میکروبیولوژی

سر سمپلر

شیلد

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کلین روم 1

انبار 2

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

سرویکس کاپ

کلین روم 5

کاتاتر آی یو آی

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

واحد سیستم ها و روشها

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

نمای واحد استریل

اسپکلوم - مدل پیچی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

کیفیت برس های برس اسکراب

واحد آموزش

عینک

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

برس اسکراب

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

بیبی کاپ

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

میکرو تیوب

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

در لوله آزمایش ساده

آزمایشگاه1

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

سر سمپلر

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

سرویکس براش

تیغ شانه دار بکر

کلین روم 6

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

شفافیت بی نظیر پتری دیش

مسواک انگشتی

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

انبار 1

در لوله آزمایش قارچی

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کاور سونوگرافی واژینال

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

گیره آویز سیفتی باکس

یورین باتل

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری