مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

سرویکس کاپ

شیلد

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

کاتاتر آی یو آی

عینک یکبار مصرف بکر

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

سمپل کاپ

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

واحد آموزش

کلین روم 3

انبار 1

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

اسپکلوم - مدل پیچی

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کیفیت برس های برس اسکراب

اپلیکاتور قرص

تیغ شانه دار بکر

نمای واحد استریل

عینک

اپلیکاتور آزمایشگاهی

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

مسواک انگشتی

در لوله آزمایش ساده

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کلین روم 6

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

واحد سیستم ها و روشها

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

کلین روم 2

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

شفافیت بی نظیر پتری دیش

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

آزمایشگاه1

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

برس اسکراب

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

مسواک انگشتی

کیفیت درپوش میکروتیوب

کیفیت درپوش میکرو تیوب

سرویکس براش

سر سمپلر

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کلین روم 5

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

سر سمپلر

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

سرویکال کاپ بکر

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

میکرو تیوب

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

یورین باتل

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

کیفیت برس های سرویکس براش

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

گیره آویز سیفتی باکس

ست پاپ اسمیر

اپلیکاتور پماد

واحد نگهداری و تعمیرات

نشان بکر روی اسپکوم

دستکش

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

کلین روم 1

بیبی کاپ

آزمایشگاه1

خروجی چمبر استریل 1

نشان بکر روی آمنیو هوک

ست معاینه پیشگیری از سرطان

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

در لوله آزمایش قارچی

کاور سونوگرافی واژینال

انبار 2

آزمایشگاه میکروبیولوژی

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری