مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

میکرو تیوب

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

کلین روم 5

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

کلین روم 6

آزمایشگاه1

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

واحد آموزش

کیفیت درپوش میکرو تیوب

اپلیکاتور پماد

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

ست معاینه پیشگیری از سرطان

نشان بکر روی آمنیو هوک

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

آزمایشگاه میکروبیولوژی

سر سمپلر

انبار 2

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

آزمایشگاه1

مسواک انگشتی

اسپکلوم - مدل پیچی

سرویکس براش

سرویکس کاپ

اپلیکاتور قرص

کلین روم 3

کلین روم 2

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

کلین روم 1

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

واحد نگهداری و تعمیرات

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

خروجی چمبر استریل 1

کیفیت برس های برس اسکراب

دستکش

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

سرویکال کاپ بکر

گیره آویز سیفتی باکس

کاتاتر آی یو آی

واحد سیستم ها و روشها

مسواک انگشتی

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

کیفیت برس های سرویکس براش

یورین باتل

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

شیلد

عینک یکبار مصرف بکر

بیبی کاپ

ست پاپ اسمیر

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

اپلیکاتور آزمایشگاهی

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

برس اسکراب

عینک

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

در لوله آزمایش ساده

کاور سونوگرافی واژینال

کیفیت درپوش میکروتیوب

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

در لوله آزمایش قارچی

سمپل کاپ

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

شفافیت بی نظیر پتری دیش

انبار 1

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

اسپکلوم - مدل دلفین

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

سر سمپلر

نمای واحد استریل

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

تیغ شانه دار بکر

نشان بکر روی اسپکوم

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری