مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

درخواست نمایندگی

با فروش محصولات پزشکی بکر، از خدمت کردن به هموطنان خود لذت ببرید

* ضروری
نوع موسسه :
نام فروشگاه / شرکت / موسسه :
استان :
شهرستان :
نام مالک :
تاریخ تاسیس :
موقعیت :




تعداد کارمند :
تعداد ویزیتور دائم :
تعداد ویزیتور پاره وقت :
متراژ فروشگاه :
متراژ انبار :
نماینده انحصاری چه شرکت هایی هستید؟ :
نماینده غیر انحصاری یا عامل توزیع چه شرکتهایی هستید؟ :
آیا تاکنون محصولات بکر را خریداری کرده اید؟ :


در صورتی جواب مثبت است، محصولات را از چه کانالی خریداری کرده اید؟ :
در صورتی که جواب منفی است، دلیل عدم انتخاب محصولات بکر چه بوده است؟ :
حوزه های اصلی فعالیت :
شماره تلفن :
شماره فاکس :
پیش شماره (کد) :
شماره تلفن همراه :
پست الکترونیک :
* کد تصویری
 
منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری