مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

بیبی کاپ

میکرو تیوب

در لوله آزمایش قارچی

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

سرویکس براش

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

کیفیت برس های برس اسکراب

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

آزمایشگاه1

گیره آویز سیفتی باکس

اپلیکاتور آزمایشگاهی

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

کلین روم 1

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

عینک یکبار مصرف بکر

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

کلین روم 6

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

نشان بکر روی اسپکوم

ست معاینه پیشگیری از سرطان

نمای واحد استریل

کیفیت برس های سرویکس براش

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

سرویکس کاپ

انبار 1

سر سمپلر

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

سرویکال کاپ بکر

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

شیلد

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

تیغ شانه دار بکر

اپلیکاتور قرص

واحد سیستم ها و روشها

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

برس اسکراب

کاتاتر آی یو آی

عینک

کلین روم 2

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

آزمایشگاه1

سمپل کاپ

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

ست پاپ اسمیر

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

در لوله آزمایش ساده

یورین باتل

نشان بکر روی آمنیو هوک

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

شفافیت بی نظیر پتری دیش

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

اپلیکاتور پماد

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

خروجی چمبر استریل 1

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

کلین روم 3

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کیفیت درپوش میکروتیوب

کاور سونوگرافی واژینال

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

انبار 2

دستکش

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

کلین روم 5

مسواک انگشتی

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

واحد نگهداری و تعمیرات

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

واحد آموزش

کیفیت درپوش میکرو تیوب

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

اسپکلوم - مدل دلفین

سر سمپلر

اسپکلوم - مدل پیچی

مسواک انگشتی

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری