مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

عینک

سرویکس کاپ

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

کاتاتر آی یو آی

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

کیفیت برس های برس اسکراب

کلین روم 3

کلین روم 1

دستکش

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

گیره آویز سیفتی باکس

کلین روم 5

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

سر سمپلر

مسواک انگشتی

در لوله آزمایش ساده

ست پاپ اسمیر

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

واحد آموزش

آزمایشگاه1

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

کلین روم 6

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

میکرو تیوب

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

آزمایشگاه میکروبیولوژی

نمای واحد استریل

اپلیکاتور آزمایشگاهی

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

واحد نگهداری و تعمیرات

خروجی چمبر استریل 1

کیفیت برس های سرویکس براش

سرویکال کاپ بکر

واحد سیستم ها و روشها

کلین روم 2

عینک یکبار مصرف بکر

نشان بکر روی اسپکوم

مسواک انگشتی

سرویکس براش

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

نشان بکر روی آمنیو هوک

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

آزمایشگاه1

انبار 1

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

اسپکلوم - مدل پیچی

کاور سونوگرافی واژینال

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

شفافیت بی نظیر پتری دیش

کیفیت درپوش میکرو تیوب

برس اسکراب

شیلد

اپلیکاتور قرص

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

یورین باتل

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

ست معاینه پیشگیری از سرطان

کیفیت درپوش میکروتیوب

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

انبار 2

اسپکلوم - مدل دلفین

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

اپلیکاتور پماد

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

در لوله آزمایش قارچی

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

بیبی کاپ

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

تیغ شانه دار بکر

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

سمپل کاپ

سر سمپلر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری