مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

شیلد

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

ست پاپ اسمیر

کاور سونوگرافی واژینال

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

سرویکس براش

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

کلین روم 5

عینک

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

اسپکلوم - مدل پیچی

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

آزمایشگاه1

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

انبار 2

آزمایشگاه میکروبیولوژی

در لوله آزمایش ساده

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کلین روم 1

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

اپلیکاتور پماد

دستکش

نشان بکر روی آمنیو هوک

اپلیکاتور قرص

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

مسواک انگشتی

گیره آویز سیفتی باکس

تیغ شانه دار بکر

سرویکال کاپ بکر

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

عینک یکبار مصرف بکر

کیفیت درپوش میکرو تیوب

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

مسواک انگشتی

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

ست معاینه پیشگیری از سرطان

کاتاتر آی یو آی

آزمایشگاه1

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

خروجی چمبر استریل 1

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کلین روم 2

سرویکس کاپ

سر سمپلر

واحد آموزش

کلین روم 6

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

سمپل کاپ

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

نمای واحد استریل

یورین باتل

واحد نگهداری و تعمیرات

کیفیت برس های برس اسکراب

کیفیت درپوش میکروتیوب

میکرو تیوب

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

شفافیت بی نظیر پتری دیش

واحد سیستم ها و روشها

برس اسکراب

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

اسپکلوم - مدل دلفین

انبار 1

سر سمپلر

کیفیت برس های سرویکس براش

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

در لوله آزمایش قارچی

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

اپلیکاتور آزمایشگاهی

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

کلین روم 3

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

بیبی کاپ

نشان بکر روی اسپکوم

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری