مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

کیفیت درپوش میکرو تیوب

اپلیکاتور آزمایشگاهی

در لوله آزمایش قارچی

کلین روم 5

اسپکلوم - مدل پیچی

کلین روم 2

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

گیره آویز سیفتی باکس

مسواک انگشتی

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

یورین باتل

کاور سونوگرافی واژینال

انبار 1

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

سر سمپلر

میکرو تیوب

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

عینک

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

نشان بکر روی آمنیو هوک

کیفیت درپوش میکروتیوب

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

سر سمپلر

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

کلین روم 1

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

سرویکال کاپ بکر

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

شیلد

نمای واحد استریل

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کلین روم 6

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

دستکش

کیفیت برس های سرویکس براش

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

اسپکلوم - مدل دلفین

اپلیکاتور قرص

مسواک انگشتی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

انبار 2

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

واحد سیستم ها و روشها

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کیفیت برس های برس اسکراب

سرویکس براش

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

تیغ شانه دار بکر

خروجی چمبر استریل 1

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

اپلیکاتور پماد

کاتاتر آی یو آی

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

آزمایشگاه1

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

آزمایشگاه میکروبیولوژی

کلین روم 3

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

شفافیت بی نظیر پتری دیش

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

سرویکس کاپ

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

واحد نگهداری و تعمیرات

برس اسکراب

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

بیبی کاپ

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

سمپل کاپ

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

آزمایشگاه1

در لوله آزمایش ساده

ست معاینه پیشگیری از سرطان

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

عینک یکبار مصرف بکر

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

نشان بکر روی اسپکوم

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

واحد آموزش

ست پاپ اسمیر

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری