مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

سرویکس براش

سر سمپلر

سرویکس کاپ

کلین روم 5

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

بیبی کاپ

کلین روم 1

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

سر سمپلر

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

اپلیکاتور پماد

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

عینک

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

اسپکلوم - مدل پیچی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

دستکش

واحد آموزش

برس اسکراب

کلین روم 6

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

کلین روم 2

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

نمای واحد استریل

سمپل کاپ

انبار 1

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

در لوله آزمایش قارچی

عینک یکبار مصرف بکر

مسواک انگشتی

نشان بکر روی آمنیو هوک

سرویکال کاپ بکر

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

آزمایشگاه1

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

ست معاینه پیشگیری از سرطان

انبار 2

واحد سیستم ها و روشها

کیفیت درپوش میکروتیوب

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

آزمایشگاه1

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

کلین روم 3

گیره آویز سیفتی باکس

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

واحد نگهداری و تعمیرات

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

ست پاپ اسمیر

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

کیفیت برس های برس اسکراب

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

اپلیکاتور آزمایشگاهی

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

یورین باتل

اپلیکاتور قرص

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

مسواک انگشتی

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

نشان بکر روی اسپکوم

شفافیت بی نظیر پتری دیش

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

شیلد

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

اسپکلوم - مدل دلفین

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

تیغ شانه دار بکر

کیفیت درپوش میکرو تیوب

در لوله آزمایش ساده

کاتاتر آی یو آی

میکرو تیوب

کیفیت برس های سرویکس براش

آزمایشگاه میکروبیولوژی

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

خروجی چمبر استریل 1

کاور سونوگرافی واژینال

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری