مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کاتاتر آی یو آی

انبار 1

آزمایشگاه1

مسواک انگشتی

انبار 2

آزمایشگاه میکروبیولوژی

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

گیره آویز سیفتی باکس

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

واحد سیستم ها و روشها

عینک یکبار مصرف بکر

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کیفیت برس های سرویکس براش

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

عینک

اپلیکاتور قرص

دستکش

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

سر سمپلر

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

کلین روم 3

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

سرویکس براش

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

شفافیت بی نظیر پتری دیش

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

سمپل کاپ

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

اپلیکاتور پماد

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

برس اسکراب

کیفیت درپوش میکروتیوب

اسپکلوم - مدل دلفین

کلین روم 2

تیغ شانه دار بکر

کلین روم 1

خروجی چمبر استریل 1

کلین روم 5

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

نشان بکر روی آمنیو هوک

سرویکس کاپ

نشان بکر روی اسپکوم

کلین روم 6

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

آزمایشگاه1

کیفیت برس های برس اسکراب

سرویکال کاپ بکر

کیفیت درپوش میکرو تیوب

یورین باتل

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

واحد آموزش

سر سمپلر

در لوله آزمایش ساده

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

میکرو تیوب

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

اپلیکاتور آزمایشگاهی

نمای واحد استریل

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

اسپکلوم - مدل پیچی

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

در لوله آزمایش قارچی

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

واحد نگهداری و تعمیرات

ست معاینه پیشگیری از سرطان

کاور سونوگرافی واژینال

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

شیلد

بیبی کاپ

ست پاپ اسمیر

مسواک انگشتی

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری