مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

اپلیکاتور آزمایشگاهی

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

ست پاپ اسمیر

خروجی چمبر استریل 1

کیفیت برس های برس اسکراب

اپلیکاتور قرص

یورین باتل

انبار 2

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

تیغ شانه دار بکر

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

سرویکس براش

سر سمپلر

کاور سونوگرافی واژینال

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

سمپل کاپ

آزمایشگاه میکروبیولوژی

نمای واحد استریل

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

اپلیکاتور پماد

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کلین روم 5

اسپکلوم - مدل پیچی

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

کلین روم 1

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

شیلد

سر سمپلر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

برس اسکراب

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

ست معاینه پیشگیری از سرطان

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کیفیت درپوش میکروتیوب

عینک یکبار مصرف بکر

کلین روم 2

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

بیبی کاپ

نشان بکر روی اسپکوم

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

واحد نگهداری و تعمیرات

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

عینک

واحد سیستم ها و روشها

نشان بکر روی آمنیو هوک

سرویکال کاپ بکر

شفافیت بی نظیر پتری دیش

کیفیت برس های سرویکس براش

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

انبار 1

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

مسواک انگشتی

در لوله آزمایش ساده

مسواک انگشتی

اسپکلوم - مدل دلفین

آزمایشگاه1

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

واحد آموزش

گیره آویز سیفتی باکس

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

آزمایشگاه1

سرویکس کاپ

کلین روم 3

کاتاتر آی یو آی

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

میکرو تیوب

دستکش

کیفیت درپوش میکرو تیوب

در لوله آزمایش قارچی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

کلین روم 6

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
سلامتی در خبر های مملکت
گروه های خبری