مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

اپلیکاتور قرص

نشان بکر روی آمنیو هوک

کیفیت برس های برس اسکراب

کلین روم 1

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

عینک

بیبی کاپ

آزمایشگاه1

سمپل کاپ

کیفیت درپوش میکروتیوب

در لوله آزمایش قارچی

مسواک انگشتی

یورین باتل

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

اپلیکاتور آزمایشگاهی

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

کیفیت درپوش میکرو تیوب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

ست معاینه پیشگیری از سرطان

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

کلین روم 2

انبار 1

شیلد

شفافیت بی نظیر پتری دیش

نشان بکر روی اسپکوم

میکرو تیوب

آزمایشگاه1

سرویکس براش

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

کلین روم 3

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

اسپکلوم - مدل پیچی

سرویکس کاپ

کلین روم 5

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

خروجی چمبر استریل 1

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

اپلیکاتور پماد

کیفیت برس های سرویکس براش

ست پاپ اسمیر

واحد سیستم ها و روشها

واحد نگهداری و تعمیرات

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

اسپکلوم - مدل دلفین

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

سر سمپلر

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

واحد آموزش

آزمایشگاه میکروبیولوژی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

در لوله آزمایش ساده

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کاور سونوگرافی واژینال

نمای واحد استریل

کلین روم 6

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

مسواک انگشتی

دستکش

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

انبار 2

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

کاتاتر آی یو آی

تیغ شانه دار بکر

گیره آویز سیفتی باکس

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

عینک یکبار مصرف بکر

سر سمپلر

برس اسکراب

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

سرویکال کاپ بکر

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری