مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

سر سمپلر

انبار 1

اسپکلوم - مدل پیچی

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

ست معاینه پیشگیری از سرطان

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

یورین باتل

اپلیکاتور قرص

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

واحد نگهداری و تعمیرات

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

سرویکال کاپ بکر

کلین روم 3

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

گیره آویز سیفتی باکس

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

ست پاپ اسمیر

مسواک انگشتی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

سر سمپلر

کیفیت برس های برس اسکراب

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

آزمایشگاه1

کیفیت درپوش میکرو تیوب

نمای واحد استریل

شفافیت بی نظیر پتری دیش

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

کلین روم 2

اسپکلوم - مدل دلفین

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

شیلد

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

کاتاتر آی یو آی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

انبار 2

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

کیفیت برس های سرویکس براش

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

عینک یکبار مصرف بکر

سمپل کاپ

واحد آموزش

کیفیت درپوش میکروتیوب

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

سرویکس براش

بیبی کاپ

در لوله آزمایش قارچی

مسواک انگشتی

واحد سیستم ها و روشها

اپلیکاتور پماد

کاور سونوگرافی واژینال

میکرو تیوب

برس اسکراب

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

کلین روم 6

خروجی چمبر استریل 1

کلین روم 5

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

سرویکس کاپ

کلین روم 1

عینک

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

نشان بکر روی اسپکوم

دستکش

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

در لوله آزمایش ساده

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

آزمایشگاه1

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

نشان بکر روی آمنیو هوک

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

اپلیکاتور آزمایشگاهی

تیغ شانه دار بکر

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری