مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

تاریخچه

o    تاسیس شرکت: 1369
o    تـیم موسس اولیه: دکتر سید مهدی احمدی و مهندس علی اکبر احمدی
o    آغاز به کار آقایان مهندس قاسمی و مهندس احمدی: 1374
o    راه اندازی کارخانه: 1374
o    آغاز تولید محصولات پزشکی: 1375
o    آغاز تولید محصولات آزمایشگاهی: 1376
o    آغاز تولید محصولات پیشگیری از انتقال بیماری های نازوکامیال: 1377
o    کسب گواهی9001 ISO مدیریت کنترل فرایند: 1381
o    تاسیس واحد استریلیزاسیون: 1382
o    کسب گواهی 13485 ISO برای مدیریت کیفیت محصولات پزشکی : 1383
o    آغاز صادرات: 1385
o    ساخت کلین روم: 1386
0   طراحی اسپکلوم ظرح دلفین: 1387


منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری