مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

مجوز های اداره کل تجهیزات پزشکی

سیفتی باکسآمنیوهوک

اپلیکاتور آزمایشگاهی

سرویکس براش
 

ظروف آزمایشگاهی

اسپکلوم یکبار مصرف

سیمن بلاستر (سرویکال کاپ)
پتری دیشپوآر نوزاد
کلمپ بند ناف نوزاد

کاتاتر IUI

کاور پروب سونوگرافی استریلمنوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری