مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

كاتاتر آي يو آيقابل اتصال به تمامی وسایل مکمل (مانند سرنگ ها و گایدها)
نرم
انعطاف پذیر
قطر مناسب
طول کافی
دارای علامت برای کنترل عمق نفوذ 
بدون هرگونه ذرات معلق به دلیل تولید در شرایط اتاق تمیز و در نتیجه عدم آسیب به اسپرم ، جنین و عدم تحریک سیستم ایمنی بدن که باعث عدم پیوند جنین به رحم میگردد.
ساخته شده با مواد مخصوص زیست سازگار که تاثیر جانبی بر اسپرم و جنین نمی گذارد.
تایید شده بوسیله تست های جنین شناسی

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری