مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

دستكش نايلوني استريل
استریل بودن تکی بسته ها
غیر سمی –بدون پودر-استفاده آسان 
مقاومت بسیار خوب دستکش ها
ضخامت کمتر دستکش و درنتیجه دقت بیشتر در معاینه
شفافیت بالای محصول
ایدآل برای جراحی های آی وی اف (انتقال اسپرم و تخمک توسط سونوگرافی واژینال)
منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری