مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

كاور پروب سونوگرافي واژينال


 

متناسب با سایز بیشتر پروبهای سونوگرافی واژینال
شفاف و ایجاد کننده تصویر بدون مزاحمت
ضخامت مناسب
لبه گرد متناسب با پروب و بدون آزار
دنباله باز برای سهولت پوشش دادن پروب و پوشش انگشتان پزشکان در زمان سونوگرافی


*به جزموارد بسیارنادر که پزشکان پس از هر سونوگرافی پروبها ی سونوگرافی را با محلولهای مخصوص ضد عفونی مینمایند ، بیماریهای واژینال انگلی ، قارچی، ویروسی و باکتریال فروانی از طریق پروبهای سونوگرافی واژینال منتقل می گردند.
به خصوص اینکه ژلهای آلتراسوند مانند جلدی رطوبت را حفظ مینمایند و زمینه را برای رشد آلودگیها فراهم میاورد. بنابراین بیماران بینوا که برای کنترل سلامت خود داوطلب سونوگرافی واژینال شده اند با انبوهی ازبیماریهای دیگر به خانه باز میگردند.و بنابراین بسیاری از پزشکان با وجدان به استفاده از کیسه های فریز یا کاندوم روی اورده اند كه هريك داراي عوارض خود ميباشد. کاور بکر برای حل این مشکل تولید شده است.

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری