مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

سيفتي باكس 2 - 5 - 8 - 12 لیتری• قابلیت نصب آسان
• در 4 سایز 2 - 5 - 8 - 12 لیتری
• پیش مونتاژ بدنه و درب بسیارآسان و قفل شدن بسیار ساده
• دارای قفل ایمنی مورد اطمینان  و سیستم بستن موقتی و دائمی
• ضد سوراخ شدگي
• دارای شیار جدا کننده سرنگ
• استقرار عالی روی سطوح صاف
• زیبا و محکم
• به صورت قفل وزبانه بر روی تمامی میله های عمودی در بیمارستانها مثل ترولی، میز کنار تخت بیمار، پایه سرم
• طراحی به صورت مکعبی که بیشترین حجم و کمترین فضای ازاد اضافی را ایجاد می نماید.
کاربری بسیارایمن
• طراحی زبانه کشویی به صورتی که در مواقع عدم حضور سیفتی باکس زیبایی محیط را به هم نزند و فضای اضافی ایجادننماید.

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری