مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

سر سمپلر 200 و 1000 لاندا کالیبره

 


 
• تضمين كننده دقت ورود و خروج مايعات
• 200 و 1000 لاندا کالیبره
تضمين كننده بهترين عملكرد بدون اخلال
• توليدشده در كلين روم كلاس يكصدهزار و با مواد دست اول مديكال گريد
بدون افزودني زيست – فعال
• شفاف،بدون پليسه و زائده
• اتصال دقيق و آسان به سمپلرهاي رايج ايران (اپندورف و مشابه)
منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری