مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

استول باتل درب پیچی قاشقکدار


  • ظاهر بدون زاویه و رنگ شاد که باعث کاهش استرس بیمار و به خصوص کودکان در زمان نمونه گیری میگردد. 
  • در 2 نوع قاشقک جداشونده و ثابت
  • 30میلی لیتر
  • دهانه گشاد تامین کننده نمونه گیری آسان 
  • تولید شده با مواد دست اول
  • درپوش پیچی مالتی ثرد ( با یک چهار دور چرخش کاملا بسته میشود.)

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری