مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

ظرف نمونه گيري ادرار (یورین باتل)
• استریل
• دارای حجم 60cc
• یکبار مصرف
• بدون اثر بر روی اسپرم و مایعات زیستی
• تولید شده بامواد دست اول
• درپوش  بدون نشت
• قابل عرضه در انواع شفاف، مات، و قابل اتوکلاو. 
• درپوش پیچی مالتی ثرد ( باچرخشی بسیار کم،درپوش بسته می شود)

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری