مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

لوله سی بی سی با در (بدون EDTA)• نیمه شفاف  
• تولید شده با مواد مخصوص ساخت قطعات پزشکی در کلین روم  
• بدون نشتی  
• داخل صیقلی به منظور جلوگیری از لیز شدن خون  
• گیج بندی شده  
• طرح ایتالیایی
منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری