مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

اپلیکاتور پماد


بدون نشت پماد به قسمت پشت
دسته انعطاف‌پذیر
کاملاً شفاف
بدون پلیسه
تولیدشده در محیط کلین روم
دارای سرپیچ به منظور قرارگیری اتوماتیک روی سر تیوب پماد

* سر دسته اپلیکاتور به شکل  عروسکی طراحی‌شده است که باعث متمایز شدن اپلیکاتور بکر و همچنین کاهش استرس بیماران می‌شود. 
منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری