مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

در پوش لوله آزمایش قارچی

• جلوگیری صد درصد از نشت و تبخیر محتوی
• نفوذناپذیر، آج دار و منعطف به منظور استفاده آسان‌تر
• متناسب با انواع لوله‌های آزمایش هم سایز


منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری