مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

مسواك انگشتيتولید شده با مواد مخصوص قطعات پزشکی
گوی های جداگانه ی گونه و ماساژ دهنده لثه
راهنمای استفاده کنندگان جامع،حاوی اطلاعاتی ارزشمند در زمینه رعایت بهداشت دهان و دندان کودکان
 بسته بندی تک پیچ و مقوایی
مکانیزم کاهش درد زمان سرزدن دندان ها
بدون زوایای تیز و آزار دهنده
پرز های فشرده ونازک برای جدانمودن پلاک ها از دندان ها
سایز مناسب انگشتان اکثر خانم های ایرانی
شفافیت بی نظیر
 

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری