مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

کاست بافت پاتولوژی

قفل و لولای مقاوم در مقابل باز و بسته شدن متعدد
قابلیت استفاده با یک دست
دارای زاویه مناسب و فضای کافی برای نوشتن
قابل‌تولید در رنگ‌های مختلف
منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری