مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

ظرف ادرار 24 ساعته


 

دارای شیر خروجی قابل تنظیم
بدون مواد سمی
بدون آثار جانبی شیمیایی و میکروبی بر روی نمونه
کاهش ریسک مخلوط شدن با ترشحات بدن در هنگام نمونه‌گیری
بدون ریسک پاشیدن به اطراف در هنگام نمونه‌گیری
مقاوم در برابر گرما، نور مستقیم و فشارهای مکانیکی
قابل نگهداری در قسمت‌های مختلف یخچال به دلیل امکان ایستایی در 2 جهت
منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری