مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

برس اسكراب

برای شستشوی اسکراپ دست قبل از عمل جراحی
دارای سه ناحیه اسفنج، برس، و  تیغه تمیز کردن ناخن
نرم و ارگونومی
یکبار مصرف
قابل عرضه به دو صورت استريل و غير استريل
مواد اولیه وي‍ژه که در شوینده ها حل نشده و ایجاد حساسیت نمی کند.
• این محصول در دو نوع استریل و غیر استریل عرضه می شود.
 

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری